Fiduon – Onderzoekt rechterlijke uitspraken2018-08-14T11:10:08+00:00

Stuur uw uitspraak in en ondersteun onderzoek naar beslissingen van De Rechtspraak

Heeft u geprocedeerd? En wilt u anderen helpen met uw rechterlijke uitspraak? Binnen onze focusgebieden willen we graag weten hoe de rechtspraak werkelijk functioneert. En dit is lastig omdat niet alle uitspraken worden gepubliceerd. De selectie daartoe wordt door De Rechtspraak zelf gemaakt op basis van wat zij relevant vindt voor de juridische praktijk.

Heeft u bijvoorbeeld een uitspraak binnen ons focusgebied vechtscheidingen? Help, en upload uw uitspraak.

Ja, ik wil helpen!

Ja, ik steun onderzoek naar de rechtspraak

Wij zijn momenteel op zoek naar niet-gepubliceerde uitspraken van rechtbanken en gerechtshoven rondom omgang- en gezag, zoals die van u.

Met het ons toezenden van uw uitspraak gaat u ermee akkoord dat wij deze gebruiken voor onderzoek naar De Rechtspraak. Tevens kan uw uitspraak door ons worden gebruikt voor het verbeteren van de rechtspraktijk. Wij zullen uw uitspraak nooit zonder uw toestemming publiek toegankelijk maken.

U moet uw uitspraak anonimiseren. Samengevat betekent dit dat u persoonlijke gegevens van uzelf, de wederpartij en kinderen onleesbaar maakt. Als de uitspraak die u toezendt niet-geanonimiseerd is, dan doen wij dit alsnog. Hierbij hanteren wij dezelfde regels als De Rechtspraak, zoals ook is vastgelegd in de Anonimiseringsrichtlijnen.

Bent u het niet eens met de uitspraak of met een ander element van het juridische proces of de procedure? Laat het ons dan weten.

Van uw upload krijgt u in beginsel inhoudelijk geen terugkoppeling. Mocht u ervoor openstaan dat wij u in de toekomst benaderen naar aanleiding van uw uitspraak, geef dat dan aan.

OK, ik wil nog steeds helpen

Verzend hier uw uitspraak

Instantie (optioneel)

Kunnen wij u nog benaderen? (verplicht)

Bel 085-3013044