Wat wilt u het komende jaar bereiken?

Fiduon biedt bedrijven oplossingen en advies voor juridische en juridisch-financiële vraagstukken.

Hoe wij werken

Als u nadenkt over het in huis halen van een jurist, dan denkt u wellicht ook, hoe had dit voorkomen kunnen worden.

Dit is waar Fiduon zich primair op richt; Het aanpassen van de onderliggende factoren.

Binnen een bedrijf betekent dit bijvoorbeeld:

  • Grip krijgen en houden op overeenkomsten en risico’s, bijvoorbeeld met hulp van slimme juridische automatisering;
  • in kansen voor uw organisatie denken, door actieve participatie in bedrijfsstrategische vraagstukken;
  • vooruitkijken naar mogelijke belemmeringen in de toekomst, door een creatieve autodidactische grondhouding; en
  • het tot stand brengen van een effectieve samenwerking met externe advocaten.

Fiduon pakt projecten als interim management counsel pragmatisch en daadkrachtig aan. Dus deels als projectmanager en deels juridisch adviserend.