Diensten voor particulieren

Vechtscheidingshulp

Fiduon ontwikkelt de grootste juridische startplaats van Nederland op het gebied van conflictueuze scheidingssituaties.

Welwillende ouders die ongewild in een vechtscheiding zitten vinden hulp bij ons bij inter-ouder communicatie, evenals juridische ondersteuning mocht het tot een rechtszaak komen.

Daarnaast trachten we door onderzoek van de rechtspraak met concrete verbetervoorstellen te komen voor recht en rechtspraktijk. Zo ontwikkelen we o.m. het PosiAct-model dat tot een andere benadering moet leiden in plaats van het huidige toernooimodel.

Bij onze werkzaamheden en doelstellingen plaatsen we de rechten van het kind centraal.

Bezoek vechtscheidingshulp.nl

Landelijk Bureau Handhaving Omgang

Omdat bij niet-nakoming van een omgangsregeling snel handelen o.i. in het belang van het kind is, ontwikkelt Fiduon het Landelijk Bureau Handhaving Omgang.

Het LBHO betekent één meldplaats en juridisch startpunt voor ouders en verzorgers die geconfronteerd worden met een plotselinge niet-nakoming van de omgang.

Het LBHO werkt primair aan hervatting door gerichte schriftelijke en/of mondelinge communicatie richting de niet-nakomende ouder, samen met u, namens u. Bij gebrek aan duidelijke afspraken over de onmiddellijke hervatting van de omgang, volgt rechtsactie in de vorm van een dagvaardingsprocedure door een bij het LBHO aangesloten advocaat.

Het LBHO heeft tot doel om privaat te lanceren in voorbereiding op mogelijk een toekomstig ‘publiek’ doorrollen. Dit betekent dat de diensten van het LBHO tot dat moment de reguliere bekostigingsroute voor juridische- en/of advocaatdiensten volgen.

Het LBHO werkt zowel voor mensen die gebruik kunnen maken van gesubsidieerde rechtsbijstand als voor mensen die zelf hun juridische kosten moeten betalen.

Bezoek lbho.nl