Onafhankelijk onderzoek Fiduon naar rechtspraak bij vechtscheidingen

Persbericht 27 februari 2018

WASSENAAR, 20180227 — Fiduon, een jonge juridische dienstverlener uit de regio Haaglanden, is rondom vechtscheidingen een onafhankelijk uitspraken-onderzoek gestart. Fiduon roept mensen die voor hun kind hebben moeten procederen op om hun rechterlijke uitspraak in te sturen via http://www.fiduon.nl/onderzoek [verplaatst naar: http://www.vechtscheidingshulp.nl/onderzoek].

Vechtscheidingen weer zeer actueel

Er wordt weer veel gepubliceerd over conflictscheidingen, mede naar aanleiding van het Rouvoet-rapport, over de impact voor zowel kinderen als ouders. Komt een zaak voor een rechter dan is de kans groot dat één van beide ouders zich er niet in kan vinden. En dit leidt niet zelden tot verdere verharding. Uiteindelijk krijgt het kind hiervan de rekening gepresenteerd. Volgens het NRC van 23 februari 2018 zouden er jaarlijks 7200 vechtscheidingen zijn.

Uitspraken-onderzoek mogelijk gemaakt door procespartijen

“We pakken het anders aan”, aldus mr. Landman, oprichter van Fiduon.“Onafhankelijk van de medewerking van individuele rechtbanken, gerechtshoven of De Rechtspraak als organisatie. En juist direct mogelijk gemaakt door procespartijen, die overigens anoniem kunnen blijven.”

Fiduon wil graag onderzoek doen naar hoe de rechtspraak werkelijk functioneert rondom vechtscheidingen. En dit is lastig. Slechts een fractie van de uitspraken wordt namelijk gepubliceerd door De Rechtspraak-organisatie. Voor uitspraken-onderzoek moet een uitgebreid voorstel worden ingediend bij De Rechtspraak, waarvan de honorering afhangt van het nut dat diezelfde organisatie daaraan toekent.

“En daarop kunnen we niet wachten of bouwen. De Rechtspraak maakt namelijk haar eigen afweging.”, aldus Landman. “Er zijn geruchten over het bevoordelen van de moeder-kind band. Ook wordt er melding gemaakt van kinderen die een ouder verliezen. En over eindeloos procederende partijen, ogenschijnlijk mede gedreven doordat slechts zelden een dwangmaatregel of proceskostenveroordeling wordt opgelegd. Meer onderzoek zou kunnen bijdragen aan het feitelijk maken van gevoelsdiscussies over dit onderwerp. En hopelijk draagt onderzoek daarmee ook bij aan het voeren van scherpe debatten.”

Het doel voor Fiduon is om op basis van een grote dataset van nu niet-gepubliceerderechterlijke uitspraken inzichten te genereren én om daarover te publiceren. Voor het trekken van relevante conclusies, is een set uitspraken nodig die van voldoende omvang is.

“Onze ambitie is om uiteindelijk alle uitspraken te krijgen, zodat continu onderzoek mogelijk wordt.”

Ondersteun onderzoek naar de rechtspraak rondom vechtscheidingen

Wilt u meewerken aan dit onderzoek? Heeft u moeten procederen over uw kind of kinderen? Ging deze procedure over omgang, gezag of bijvoorbeeld vervangende toestemming? Stuur uw geanonimiseerde uitspraak dan in via www.fiduon.nl/onderzoek [verplaatst naar: www.vechtscheidingshulp.nl/onderzoek]. Met het insturen van uw uitspraak draagt u bij aan onafhankelijk onderzoek naar De Rechtspraak. U kunt met uw uitspraak tevens lotgenoten helpen.

Noot voor redacties:

Over Fiduon

Fiduon biedt vernieuwende en thematische (para-)juridische diensten. We kijken op een positieve manier naar onveranderlijke of ondoordringbare situaties. Onze klanten helpen we enerzijds meer het heft in eigen hand te nemen. Anderzijds zien we tal van mogelijkheden om het recht en de rechtspleging net even anders te bekijken. We zijn ambitieus en houden van experimenteren.

Perscontact

Fiduon | www.fiduon.nl | 0853013044 | team@fiduon.nl | mr. C(hristiaan) Landman | 0645630260